Keramische tegels in drainsplit gelegd en composieten schutting gezet